You are currently viewing SQL چیست و نحوه کار با آن

SQL چیست و نحوه کار با آن

SQL چیست؟ مخفف عبارت Structured Query Language یک زبان جستجوی ساختار یافته هست. SQL برای دسترسی به داده های ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی RDBMS کاربرد دارد.

Novin.com

RDBMS مخفف عبارت relational database management system سیستم هایی هستند که برای ایجاد پایگاه داده های رابطه ای به کار می روند. این سیستم ها با استفاده از مدل رابطه ای، رابطه بین برنامه های کاربردی و داده ها را فراهم می کنند.

پایگاه داده رابطه ای در ارتباط با SQL چیست؟

برای درک بهتر کاربرد SQL، لازم هست با پایگاه داده های رابطه ای آشنا شویم.

سیستم های پایگاه داده رابطه ای، داده ها را با مدل رابطه ای مدیریت می کنند. از جمله ای این سیستم ها می توان به Microsoft SQL Server، Microsoft Access، Oracle و MySQL اشاره کرد.

مدل رابطه ای متشکل از مجموعه ای از جداول برای نگه داری داده ها هست. در واقع جداول و ارتباط بین آنها مدل رابطه ای را معرفی می کند.

مدل رابطه ای در پایگاه داده

اما چطور داده ها در جداول نگه داری می شوند؟

فرض کنید ما می خواهیم داده های یک دانشگاه را در پایگاه داده مدل رابطه ای پیاده سازی کنیم. بعد از تجزیه و تحلیل سیستم به طراحی مدل رابطه ای می پردازیم. برای این کار لازم هست با مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای آشنا شویم.

مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای

مفاهیم یکسری کلمات کلیدی هستند که هر کدام معنی خاصی را در سیستم دنبال می کنند. در ادامه معرفی SQL شما را با این کلمات کلیدی آشنا می کنیم.

موجودیت

به هر مجموعه ای در سیستم که اطلاعات آنها برای ما مهم هست موجودیت می گوییم. در مثال دانشگاه می توان به استاد، درس، کلاس ها، دانشجویان اشاره کرد. موجودیت به عنوان جدول در SQL قابل تعریف هست.

 موجودیت در پایگاه داده

فیلدهای موجودیت ها

به طور مثال موجودیت دانشجو شامل ویژگی ها یا فیلدهایی مثل نام، رشته تحصیلی، شماره تلفن، آدرس و غیره هست. این ویژگی ها به عنوان ستون های جدول در SQL کاربرد دارند. به این ترتیب هر ردیف یا رکورد در جدول معرف یک دانشجو در جدول دانشجوهاست.

فیلد جدول در پایگاه داده

کلید اصلی (Primary Key)

برای تفکیک ردیف های جدول یک یا چند فیلد به عنوان کلید اصلی انتخاب می شود. به طور مثال کد دانشجویی برای دانشجو می تواند به عنوان کلید اصلی انتخاب شود. این مشخصه همان ID هست که در sql قابل تعریف هست.

کلید اصلی و کلید خارجی در sql

کلید خارجی (Forein Key)

در جداول یک فیلد به عنوان کلید خارجی برای ارتباط جداول با یکدیگر کاربرد دارد. در مثال دانشگاه، دانشجو و رشته تحصیلی دو موجودیت جدا اما در ارتباط با هم هستند. برای همین در جدول دانشجو یک فیلد رشته تحصیلی لازم هست اضافه شود. در تعریف SQL این فیلد یک کلید خارجی که مقدار آن برابر با کلید اصلی رشته تحصیلی دانشجو هست.

در اینجا رشته تحصیلی با چندین دانشجو و هر دانشجو فقط با یک رشته تحصیلی در ارتباط هست. بنابراین می شود کلید خارجی را به جدول دانشجو منتقل تا رشته تحصیلی اش را مشخص کند.

کلید اصلی و کلید خارجی در sql

 اما در برخی موارد ارتباط موجودیت ها با جدول واسط اتفاق می افتد. به طور مثال هر دانشجو چند درس و هر درس را چند دانشجو بر می دارد. در چنین شرایطی نمی توان از کلید خارجی در هیچ کدام از جداول استفاده کرد. اما یک جدول واسط با ستون های شناسه درس و دانشجو ایجاد می شود. هروقت دانشجویی درسی بردارد یک رکورد از کلید اصلی درس و دانشجو در جدول واسط ایجاد می شود.

ارتباط مفاهیم پایگاه داده رابطه ای با SQL چیست

دقیقا SQL زبانی هست که امکان پیاده سازی این مفاهیم را فراهم می کند. بنابراین لازم هست در ابتدای کار ما با مفاهیم آشنا شویم تا بتوانیم به SQL مسلط شویم. تمام مفاهیم نام برده به شکلی در SQL کاربرد دارد و قابل پیاده سازی هست.

کاربرد SQL چیست

 SQL شامل دستوراتی هست که اجازه پیاده سازی تمام مفاهیم بخش قبل را ممکن می کند.

 دستورات sql

برای اینکه با کاربرد SQL و دستورات آن آشنا شوید پیشنهاد می کنم مقاله دستورات SQL در قدم اول را مطالعه کنید.

از نظرات و سوالات شما در مورد این آموزش صمیمانه استقبال می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید