You are currently viewing دستورات SQL در قدم اول

دستورات SQL در قدم اول

در جلسه قبل به معرفی SQL به زبان خودمانی پرداختیم. SQL برای دستکاری داده ها مثل ایجاد، حذف و یا ویرایش در پایگاه داده کاربرد دارد. همینطور یکسری دستورات دارد که اجازه دستکاری نامحدود را به ما می دهد. در حال حاضر نسخه های مختلفی از SQL وجود دارد اما همه با دستورات اصلی موافقند. پس قبل از هر چیزی لازمه با دستورات اصلی SQL آشنا شویم.

Novin.com

برای یادگیری بهتر فرض کنید جدولی به نام tbl_Student برای دانشجویان یک دانشگاه با فیلدها و رکوردهای زیر داریم.

 آموزش دستورات sql

SELECT از دستورات SQL

SELECT ColumnNames

FROM TblName

برای SELECT کردن داده ها از جدول کاربرد دارد.

لیست اطلاعات دانشجویان:

دستور Select در sql
خروجی دستور select

نکته: برای نمایش همه ستون ها کافی از علامت * استفاده می کنیم.

لیست نام کامل دانشجویان:

دستور سلکت در اس کیو ال

دستور سلکت در sql
اسامی دانشجویان

نکته: ستون ها را با کاما در دستورات SQL از هم تفکیک می کنیم.

دستور DISTINCT

SELECT DISTINCT ColumnNames

FROM TblName

برای دانشجویان به خاطر مقاطع تحصیلی متفاوت اطلاعات یک دانشجو چند بار درج می شود. در چنین حالتی دستور DISTINCT برای نمایش هر دانشجو یک بار در خروجی کاربرد دارد.

لیست دانشجویان بدون تکرار اطلاعاتی:

distinct در sql

distinct در sql
عدم نمایش رکوردهای تکراری

دستور where

SELECT ColumnNames

FROM TblName

WHERE ColumnName Oprator value

دستور Where برای فیلتر داده ها بر اساس فیلدها کاربرد دارد.

لیست دانشجویانی که در سال جاری ثبت نام کرده اند:

دستور where در sql

دستور where در sql
خروجی فیلتر شده

عملگر های(Operator) مقایسه ای Where

عملگرهای  مقایسه ای شامل =، > ،< و<> به عنوان Operator قابل استفاده هست. در برخی زبان ها عملگر !  که به معنی نقض هست، کاربرد دارد. به طور مثال به جای عملگر  <>  از عملگر =!  استفاده می شود.

برای مقایسه مقداری با فیلدهای متنی از عملگر like استفاده می شود.

لیست دانشجویان تهرانی:

 دستور like در sql

 دستور like در sql
خروجی عملگر Like

نکته: در نوشتن رشته ها از علامت تک کوتیشن (‘تهران’) در ابتدا و انتهای رشته در دستورات SQL استفاده می شود.

نکته: در صورت به کار بردن متن فارس از حرف N در دستورات SQL قبل از نوشتن رشته استفاده می شود.

عملگرهای AND و OR

 برای به کار بردن شرط های بیشتر در دستور Where، بین هر دو شرط از این عملگرها استفاده می کنیم. اگر نیاز هست هر دو شرط برقرار باشد عملگر AND و اگر یکی از دو شرط عملگر  OR به کار می رود.

لیست دانشجویان غیر تهرانی سال جاری:

عملگر and در sql
خروجی دستور and
خروجی عملگر and

لیست دانشجویان رشته عمران و صنایع:

عملگر or در sql

خروجی دستور or
خروجی عملگرOr

اولویت اجرای تمام عملگرها از چپ به راست هست اگر عملگری اولویت بالایی دارد با پرانتز مشخص شود.

لیست دانشجویان سال جاری رشته عمران و صنایع:

عملگرهای and و or در sql
ترکیب عملگر and و or
خروجی عملگر and و or

دستور Order by

SELECT column_name(s)

FROM table_name

ORDER BY column_name(s) ASC|DESC

مرتب سازی خروجی Select بر اساس یک یا چند فیلدرا صعودی ASC یا نزولی DESC انجام می دهد. مرتب سازی به طور پیش فرض صعودی هست.

لیست دانشجویان بر اساس سال ثبت نام صعودی:

دستور order by در sql

خروجی Order by
خروجی مرتب شده صعودی

لیست دانشجویان بر اساس سال ثبت نام نزولی:

مرتب سازی در sql

خروجی نزولی order
خروجی مرتب شده نزولی

Insert از دستورات SQL

INSERT INTO TblName (column1, column2, column3,…)

VALUES (value1, value2, value3,…)

این دستور برای ثبت رکورد در جدول استفاده می شود.

نمونه ثبت رکورد در جدول دانشجویان:

دستور Insert در sql

نکته: اگر در Values مقدار همه فیلدها تعیین شود نیازی به لیست اسامی فیلدها نیست. اما اگر با درج همه فیلدها مقداردهی شود لیست فیلدها الزامی هست.

Update از دستورات SQL

UPDATE TBLNAME

SET column1=value, column2=value2,…

WHERE Columne=Value

برای به روزرسانی مقادیر فیلدهای رکوردها کاربرد دارد.

تغییر وضعیت دانشجو با کد 991224 به پایان تحصیل:

Update در sql

Delete از دستورات SQL

DELETE FROM TBLNAME

WHERE Columne=Value

برای حذف رکوردها کاربرد دارد.

حذف دانشجو با کد 991224 :

دستور Delete در sql

 نکته: اگر در دستور DELETE از Where استفاده نشود تمام اطلاعات یک جدول پاک می شود.

حرف آخر در مورد دستورات SQ

این دستورات SQL، مهم ترین دستوراتی که در قدم اول لازم هست با این دستورات آشنا شویم. این دستورات امکان پیاده سازی عملیات اصلی را روی جدول پایگاه داده فراهم می کند. 

لطفا نظرتون رو درباره این جلسه آموزشی از SQL برامون کامنت کنید مشتاق نظرات شما هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید