تابع CODE اکسل | پیدا کردن کد یک نویسه (کاراکتر) در اکسل

تابع CODE یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

Novin.com

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع CODE اکسل

آرگومان های تابع CODE در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

ورودی های تابع CODE اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است تابع CODE فقط یک آرگومان به نام Text دارد.

کارکرد تابع

تابع CODE کد عددی اولین نویسه (کاراکتر) یک رشته متنی (Text)‌ را طبق استاندارد کدبندی نویسه که در سیستم عامل رعایت می شود را طبق جدول زیر ایجاد می نماید.

سیستم عاملکدبندی نویسه
مکینتاشMacintosh character set
ویندوزANSI

رشته متنی یک دنباله ادامه دار از نویسه ها می باشد و این نویسه ها می توانند هر کدام از کاراکترهای صفحه کلید شامل کاراکترهای خاص نظیر ٪،‌ @ و … باشد.
توجه داشته باشید که فاصله (space) و یک رشته خالی (“”) نیز نمونه هایی از یک رشته متنی می باشند.

شکل فرمولی تابع CODE اکسل

=CODE(Text)

  • Text : اجباری؛ متن یا سلولی است که می خواهید تابع طول نویسه های آن را برایتان شمارش نماید.

ملاحظات

  • در صورتی که آرگومان Text تکمیل نشود مقدار بازگشتی تابع خطای !VALUE# خواهد بود.
  • مقدار بازگشتی تابع یک مقدار عددی است.
  • تابع CODE برعکس تابع CHAR عمل می نماید.

مثال

فرمول های جدول زیر در یکی از سلول های اکسل خود کپی نمایید و کلید Enter را فشار دهید تا کارکرد تابع CODE را مشاهده نمایید.

فرمولتوضیحنتیجه
=CODE(“A”)کد عددی نویسه A را نمایش می دهد.65
=CODE(“!”)کد عددی نویسه ! را نمایش می دهد.33

توجه داشته باشید که اگر بخواهید یک نویسه ثابت (غیر عددی) مثلاً A را بعنوان آرگومان تابع تکمیل نمایید باید حتماً آن را در بین یک جفت “” قرار دهید تا اکسل بداند که نباید دنبال یک سلول یا محدوده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید