تابع CHAR اکسل | تبدیل کد عددی نویسه (کاراکتر کد) به نویسه در اکسل

تابع CHAR یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع CHAR اکسل | تبدیل کد عددی نویسه (کاراکتر کد) به نویسه در اکسل

تابع CODE اکسل | پیدا کردن کد یک نویسه (کاراکتر) در اکسل

تابع CODE یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع CODE اکسل | پیدا کردن کد یک نویسه (کاراکتر) در اکسل