در این بخش از سایت می توانید پروژه های کوچک و کاربردی VBA را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که اکثر این پروژه ها متناسب با حوزه کاری خزانه معین استان ها طراحی و برنامه نویسی شده اند و می توانند توسط همکاران عزیز و زحمت کش خزانه معین استانها بصورت رایگان مورداستفاده قرار بگیرند.

توجه داشته باشید که فایل پروژه ها به منظور اهداف آموزشی سایت دارای توضیحات خط به خط به زبان فارسی می باشند.

پروژه ۱ : ایجاد فایل Text با VBA

دیدگاهتان را بنویسید