واژه نامه IV | فهرست واژگان تخصصی بکاررفته در ایران VBA

واژه نامه IV فهرست واژگان تخصصی بکار رفته در ایران VBA و توضیح مختصری از کاربرد آنها در برنامه نویسی می باشد. این فهرست بصورت تدریجی تکمیل می شود.

Novin.com

آ –

آرایه == Array

در علوم رایانه، یک ساختار داده آرایه، یا بطور ساده یک آرایه، ساختار داده ای متشکل از مجموعه ای عناصر (متغیر یا داده) که هر کدام حداقل با یک شاخص ( index ) یا کلید شناخته می شوند، است.

شاخصی که موقعیت هر داده را درون آرایه مشخص می نماید «اندیس» یا «زیرنویس» نامیده می شود. به همین دلیل به آرایه، متغیر زیرنویس دار نیز گفته می شود.

داده های درون آرایه را «عناصر آرایه» می‌نامند که همگی قابلیت نگهداری فقط یک نوع داده را دارند.

ز –

زیرنویس == subscript

در برنامه نویسی هر آرایه ( Array ) می تواند شامل چند بعد و تعدادی عنصر باشد. هر آرایه متناظر با تعداد ابعاد آن می تواند شامل یک یا چند پایین نویس باشد. زیرنویس برای تعیین موقعیت هر عنصر در آرایه کاربرد دارند. بسته به نوع زبان برنامه نویسی نحوه نمایش زیرنویس ها متفاوت می باشد.

زیرنویس اندیس هم خوانده می‌شود.

زیرنویس در VBA

در VBA زیرنویس ها داخل یک جفت پرانتز بعد از نام متغیر قرار می گیرند و بسته به تعداد ابعاد آرایه با استفاده از , ( comma ) از یکدیگر مجزا می شوند.

زیرنویس در PHP

در PHP زیرنویس ها داخل یک جفت کروشه ( [] ) بعد از نام متغیر قرار می گیرند. زیرنویس بُعد بعدی بدون استفاده از هرگونه کاراکتر اضافه بلافاصله در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

س –

ساختار داده == Data structure

در علوم رایانه، ساختار داده سازماندهی، مدیریت و قالب بندی حافظه به نحوی که دسترسی و اصلاح موثر به داده میسر شود، می باشد. به طور کاملتر، ساختمان داده یک مجموعه از مقادیر داده ها، روابط بین آنها، و توابع و عملیاتی که بر روی داده ها اعمال می شود می باشد.

برخی از متداول ترین ساختارهای داده شامل:

  • آرایه ( array ) : ساختاری است که شامل تعدادی عنصر هم نوع که یک ترتیب مشخص دارند. دسترسی به هر عنصر با استفاده از یک نشان که یک عدد صحیح است امکان پذیر می باشد.
  • لیست پیوندی ( Linked list ) : لیست پیوندی مجموعه ای خطی از عناصر از هر نوع داده ای که گره نامیده می شوند، می باشد. هر گره مقدار خود را دارد و به گره بعدی در لیست اشاره دارد.
  • رکورد ( record ) (همچنین بعنوان ساختار یا داده مرکب نیز شناخته می شود) : رکورد یک ساختار داده مجتمع می باشد. رکورد یک مقدار که حاوی مقادیر دیگری، که بطور معمول تعداد و توالی ثابتی دارند و بوسیله نام نشان شده اند، می باشد. عناصر یک رکورد معمولاً فیلدها یا اعضاء نامیده می شوند.
  • یونیون ( union ) : ساختاری است که تعیین می کند کدامیک از انواع توکار (انواع پایه) مجاز مثلاً float  یا long integer می تواند در نمونه اش قرار بگیرد. برخلاف اینکه یک رکورد می توان تعریف کرد که حاوی یک float و یک integer است؛ با این حال در یک یونیون، فقط یک مقدار هر زمان وجود دارد.
  • شیء ( object ) : ساختاری است که علاوه بر اینکه مشابه رکورد حاوی فیلدهای داده است، حاوی روش های مختلفی که روی محتوای داده ها کار کند نیز می باشد.

تفاوت ساختار داده و متغیر

متغیر یک آدرس به فضای حافظه می باشد. با اعلان یک متغیر فضایی در حافظه برای نگهداری مقدار آن متغیر در نظر گرفته می شود و ارجاع به متغیر به معنای ارجاع به فضای آن روی حافظه می باشد.

ساختار داده به طور مختصر نحوه سازماندهی داده ها در حافظه و چگونگی دسترسی به آن می باشد. در حالی که متغیر یک آدرس به حافظه است. یک متغیر می تواند ارجاع به یک ساختار داده باشد اما خود آن نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید