ماوس در اکسل | تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

در اکسل می توانید به راحتی فرمول ها و آرگومان توابع را با استفاده از ماوس تکمیل نماییم. در این آموزش با روش های مختلف تکمیل فرمول ها با استفاده از ماوس آشنا می شویم.

Novin.com

انتظار می رود قبل از مطالعه این بخش با مفاهیم زیر آشنا باشید:
۱- محدوده (رنج)
۲- عملگرهای اکسل

افزودن نام یک سلول با استفاده از ماوس

در صورتی که در حین تکمیل یک فرمول و یا آرگومان یک تابع نیاز داشتید نام یک سلول را به آن اضافه کنید می توانید به راحتی با استفاده از ماوس آن سلول را انتخاب نمایید تا اکسل نام سلول موردنظرتان را به فرمول اضافه نماید.

مثال ۱ : افزودن نام سلول حین تایپ فرمول با استفاده از ماوس

۱- در سلول A4 علامت = را تایپ نمایید.
۲- با استفاده از ماوس روی سلول A1 کلیک نمایید.
۳- عملگر + را با استفاده از صفحه کلید تایپ نمایید.
۴- حالا با استفاده از ماوس روی سلول A2 کلیک نمایید.
۵- عملگر + را با استفاده از صفحه کلید تایپ نمایید.
۶- با استفاده از ماوس روی سلول A3 کلیک و سپس کلید Enter را فشار دهید.

حالا اگر مجدداً سلول A4 را انتخاب نمایید و نوار Formula Bar اکسل را ببینید فرمول زیر را خواهید دید.

نوار Formula Bar سلول A4 پس از انتخاب سلول ها توسط ماوس

مثال ۲ : افزودن نام سلول حین تکمیل آرگومان تابع با استفاده از ماوس

در سلول A1 مقدار ثابت علی و در سلول B1 مقدار ثابت 200 را تایپ نمایید.

در سلول A2 مقدار ثابت محمد و در سلول B2 مقدار ثابت 250 را تایپ نمایید.

تابع IF را از طریق کلید Insert Function یا از طریق برگه Formulas در سلول B3 درج نمایید.

پنجره Function Arguments مانند شکل زیر در صفحه نمایش داده خواهد شد.

تکمیل آرگومان های تابع IF با استفاده از ماوس در اکسل

حالا هر یک از آرگومان های تابع IF را به ترتیب زیر تکمیل نمایید.

۱- تکمیل آرگومان Logical_test

۱-۱ – روی کلید سمت راست کادر آرگومان Logical_test کلیک نمایید تا پنجره Function Arguments کوچک شود. (الزامی به انجام این مرحله وجود ندارد ولی برخی از مواقع برای داشتن فضای بیشتر ضروری می باشد.)
۲-۱ – با استفاده از ماوس روی سلول B1 کلیک نمایید تا بصورت خودکار در کادر تایپ گردد.
۳-۱ – عمگلر < (بزرگتر) را با استفاده از صفحه کلید تایپ نمایید.
۴-۱ – حالا سلول B2 را با ماوس انتخاب نمایید تا در کادر درج شود.
۱-۵ – روی فلش رو به پایین کلیک نمایید تا پنجره Function Arguments به اندازه عادی برگردد.

پنجره Function Arguments تابع If
پنجره Function Arguments بعد از اتمام مرحله اول

۲- تکمیل آرگومان Value_if_true

کادر آرگومان را انتخاب و در آن مقدار ثابت حقوق علی بیشتر از محمد است را تایپ نمایید.

۳- تکمیل آرگومان Value_if_false

کادر آرگومان را انتخاب و در آن مقدار ثابت حقوق محمد بیشتر از علی است را تایپ نمایید.

blank
نمای پنجره Function Arguments پس از تکمیل همه آرگومان ها

روی کلید OK کلیک نمایید تا نتیجه تابع را مشاهده نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به تابع IF این صفحه را مشاهده نمایید.

انتخاب یک محدوده با استفاده از ماوس

در اکسل می توانیم یک محدوده را با استفاده از ماوس انتخاب نماییم.

۱- ابتدا روی سلول شروع محدوده موردنظر کلیک چپ نمایید و نگه دارید.
۲- مکان نمای ماوس را تا محل سلول پایان محدوده موردنظرتان بیاورید.
۳- کلید ماوس را رها نمایید.

به این سه مرحله اصطلاحاً کشیدن و رها کردن (به انگلیسی: drag-and-drop) گفته می شود.

مثال ۳ : تکمیل محدوده تابع SUM با استفاده از ماوس

صفحه اکسل خود را مطابق تصویر زیر تکمیل نمایید.

نوشتن تابع SUM با استفاده از ماوس در اکسل

۱- سلول C4 را انتخاب نمایید و عبارت

=SUM(

را در آن تایپ نمایید.

۲- سلول A1 را با استفاده از ماوس انتخاب نمایید و تا مکان سلول C3 عمل کشیدن و رها کردن را طبق راهنمای بالا انجام دهید.

۳- کلید Enter را فشار دهید.

برای آشنایی بیشتر با محدوده ها در اکسل و آموزش نحوه ترکیب محدوده ها با یکدیگر این صفحه را مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید