تابع SUBSTITUTE اکسل | جستجو و جایگزینی یک کلمه یا متن در اکسل

تابع SUBSTITUTE یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع SUBSTITUTE اکسل

آرگومان های تابع SUBSTITUTE در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

ورودی های تابع SUBSTITUTE اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است تابع SUBSTITUTE چهار آرگومان به نام های New_text، Old_text، Text و Instance_num دارد.

کارکرد تابع

تابع SUBSTITUTE در رشته متنی Text، یک نویسه، کلمه یا بطور کلی یک رشته متنی دیگر که Old_text می باشد را جستجو می نماید و در صورتی که آن را پیدا نماید، با New_text جایگزین می نماید.

کارکرد تابع SUBSTITUTE مشابه جستجو و جایگزینی Find And Replace (کلیدهای ترکیبی CTRL+ H) می باشد، با این تفاوت که در تابع می توانید محدوده سلول ها را نیز تعیین نمایید.

رشته متنی یک دنباله ادامه دار از نویسه ها می باشد و این نویسه ها می توانند هر کدام از کاراکترهای صفحه کلید شامل کاراکترهای خاص نظیر ٪،‌ @ و … باشد.
توجه داشته باشید که فاصله (space) و یک رشته خالی (“”) نیز نمونه هایی از یک رشته متنی می باشند.

توجه داشته باشید که برای جایگزین کردن یک کلمه بخصوص در یک متن از تابع SUBSTITUTE باید استفاده نمایید و برای جایگزین کردن یک قسمت بخصوص از یک متن (بعنوان مثال از نویسه 6 به میزان 5 نویسه) باید از تابع REPLACE استفاده نمایید.

شکل فرمولی تابع SUBSTITUTE اکسل

=SUBSTITUTE(Text, Old_text, New_text, [Instance_num])

  • Text : اجباری؛ یک متن یا یک مرجع سلولی است که همان متنی است که می خواهید جایگزینی در آن صورت گیرد.
  • Old_text : اجباری؛ متنی که می خواهید جایگزین شود.
  • New_text : اجباری؛ متنی که می خواهید با old_text جایگزین شود.
  • Instance_num : اختیاری؛ اگر تعیین شود مشخص می کند که چندمین Old_text باید جایگزین شود. بعنوان مثال اگر بخواهید در رشته متنی “555-222-910” دومین “-” را حذف نمایید باید 2 باشد و در این حالت فقط دومین “-” حذف خواهد شد. در صورتی که تنظیم نشود همه Old_text های واقع شده در Text جایگزین خواهند شد.

مثال

فرمول های جدول زیر در سلول A1 اکسل خود کپی نمایید و کلید Enter را فشار دهید تا کارکرد تابع SUBSTITUTE را مشاهده نمایید.

فرمولداده سلول A1توضیحنتیجه
=SUBSTITUTE(A2, “Sales”, “Cost”)Sales DataCost را جایگزین Sales می نماید.Cost Data
=SUBSTITUTE(A3, “1”, “2”, 1)Quarter 1, 20082 را جایگزین اولین 1 می نماید.Quarter 2, 2008
=SUBSTITUTE(A4, “1”, “2”, 3)Quarter 1, 20112 را جایگزین سومین 1 می نماید.Quarter 1, 2012

توجه داشته باشید که اگر بخواهید یک نویسه ثابت (غیر عددی) مثلاً A را بعنوان آرگومان تابع تکمیل نمایید باید حتماً آن را در بین یک جفت “” قرار دهید تا اکسل بداند که نباید دنبال یک سلول یا محدوده باشد.

آموزش های مرتبط:
شمارش تعداد یک کاراکتر در اکسل – کاربرد همزمان تابع SUBSTITUTE و LEN

دیدگاهتان را بنویسید