تابع OR اکسل | بررسی وجود حداقل یک شرط از چند شرط در اکسل

تابع OR یکی از توابع منطقی (Logical) اکسل می باشد. در این آموزش با قسمت های تشکیل دهنده تابع OR و کاربرد این تابع در اکسل آشنا می شویم.

Novin.com

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
ایجاد یک مقایسه منطقی در اکسل
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع OR اکسل

آرگومان های تابع OR اکسل در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

آرگومان های تابع OR اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است اکسل برای تابع OR وقتی برای اولین بار تابع را درج می نمایید دو آرگومان Logical1 و Logical2 را نمایش می دهد.

با این وجود اگر در توضیحات تابع دقت نمایید تابع OR اکسل می تواند 255 آرگومان متفاوت داشته باشد که این به این معناست که تابع OR می تواند 255 وضعیت منطقی (Logical) را همزمان بررسی نماید.

شکل فرمولی تابع OR اکسل

=OR(logical1;logical2;…;logical255)

کارکرد تابع OR اکسل

تابع OR می تواند 255 وضعیت منطقی متفاوت (Logical1, … Logical255) را همزمان بررسی نماید.

منظور از وضعیت منطقی در اکسل موقعیتی است که فقط می تواند مقدار True یا False داشته باشد. برای دریافت راهنمایی در مورد نحوه ایجاد موقعیت منطقی در اکسل این صفحه را مشاهده نمایید.

اگر فقط یکی از وضعیت های منطقی تابع OR (یعنی Logical1, … Logical255) برقرار و مقدار True داشته باشند، مقدار بازگشتی تابع True و در صورتی که همه وضعیت های منطقی مقدار False داشته باشند، مقدار برگشتی تابع False خواهد بود.

تابع OR تنها می تواند یکی از مقادیر True یا False را بعنوان مقدار بازگشتی داشته باشد و در نتیجه تابع OR اکسل خود نیز بیانگر یک وضعیت منطقی در اکسل می باشد.

تکمیل آرگومان های تابع OR

همه آرگومان های تابع OR از نوع وضعیت منطقی هستند و باید به گونه ای تکمیل شوند که مقدار True یا False داشته باشند.

مثال های زیر نمونه هایی از یک وضعیت منطقی مجاز در اکسل می باشند:

=A1 > B1
=SUM(A1:A10) > B1
=SUM(A1:A10) > SUM(B1:B10)
=A1+A20 = B1
= NOT(1=1)
=OR(C1>B1؛C2>B2)

اگر هر یک از فرمول های بالا را در یکی از سلول های اکسل تایپ نمایید متوجه خواهید شد که اکسل فقط یکی از دو مقدار True یا False را نمایش خواهد داد.

تمامی وضعیت های منطقی بالا می توانند بعنوان آرگومان تابع OR بکار گرفته شوند و فقط کافیست که علامت = ابتدای فرمول را حذف کنید و آن را در کادر مقابل هر آرگومان وارد نمایید.

تابع OR اکسل بعنوان آرگومان سایر توابع منطقی

مقدار بازگشتی تابع OR اکسل یکی از دو مقدار True یا False می باشد. این تابع می تواند بعنوان آرگومان سایر توابع منطقی اکسل بکار گرفته شود.

برای اینکار کافیست صورت فرمولی تابع OR را بدون علامت = بعنوان آرگومان سایر توابع منطقی استفاده نمایید.

مثال تابع OR

در مثال زیر با استفاده از تابع MOD و تابع OR گروه های سه تایی از اعداد را بررسی می کنیم تا حداقل یکی از اعداد گروه زوج باشد.

اعداد را مطابق تصویر زیر در اکسل خود وارد نمایید.

کاربرد همزمان تابع MOD و OR اکسل

ابتدا اعداد گروه ۱ را از نظر زوج و فرد بودن بررسی می نماییم. تابع MOD باقیمانده تقسیم را محاسبه می نماید بنابراین اگر باقیمانده تقسیم هر یک از اعداد بر عدد ۲ مساوی صفر باشد آن عدد زوج می باشد.

با استفاده از فرمول های زیر می توانیم بررسی کنیم که هر یک از اعداد گروه ۱ زوج هستند یا خیر.

=MOD(B1;2) = 0
=MOD(C1;2) = 0
=MOD(D1;2) = 0

حالا کافیست فرمول های بالا را بعنوان آرگومان تابع OR اکسل وارد نماییم، تا تابع بتواند همه اعداد را با هم بررسی نماید.

سلول E1 را انتخاب و تابع OR را در آن درج نمایید تا پنجره آرگومان های تابع نمایش داده شود. آرگومان های تابع را مطابق تصویر تکمیل نمایید و روی کلید OK کلیک نمایید.

مثال تابع OR اکسل
توجه داشته باشید که فرمول ها را باید بدون = تایپ نمایید.

همانطور که در تصویر نیز مشخص است، اکسل بدرستی سلول B1 را زوج و سلول های C1 و D1 را فرد می داند و در نتیجه با توجه به اینکه یکی از شروط برقرار می باشد، مقدار بازگشتی تابع True می باشد.

مکان نمای ماوس را به گوشه سمت چپ سلول E1 ببرید تا تبدیل به علامت + شود. حالا در همان حالت دوبار کلیک نمایید و یا کلیک کنید و نگه دارید و مکان نما را تا محل سلول E3 بیاورید و سپس کلید ماوس را رها کنید.

مثال تابع OR اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است گروه ۱ و گروه ۳ شامل عدد زوج می باشند و اعداد گروه ۲ همگی فرد می باشند.

این پست دارای 2 نظر است

دیدگاهتان را بنویسید