تابع MID اکسل | پیدا کردن کلمه در وسط یک جمله در اکسل

تابع MID یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

Novin.com

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع MID اکسل

آرگومان های تابع MID اکسل در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

ورودی های تابع MID اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است تابع MID سه آرگومان به نام های Text و Start_num و Num_chars دارد.

کارکرد تابع

کارکرد تابع MID به این صورت است که یک بخش مشخص از یک رشته متنی (با توجه به مکان قرارگیری نویسه ها)‌ را جدا می نماید و بعنوان مقدار بازگشتی بر می گرداند.

تابع MID کاربردهای گسترده ای دارد که در زیر بخشی از آن ها را می توانید ببینید.

 • استخراج شماره حساب از متن توضیحی فایل اکسل صورتحساب بانکی تان
 • جدا کردن ماه از وسط اعداد تاریخی که در یک سلول اکسل قرار گرفته است.

رشته متنی یک دنباله ادامه دار از نویسه ها می باشد و این نویسه ها می توانند هر کدام از کاراکترهای صفحه کلید شامل کاراکترهای خاص نظیر ٪،‌ @ و … باشد.
توجه داشته باشید که فاصله (space) و یک رشته خالی (“”) نیز نمونه هایی از یک رشته متنی می باشند.

شکل فرمولی تابع MID اکسل

=MID(Text; Start_num; Num_chars)

آرگومان های (ورودی ها) تابع MID

 • Text : اجباری؛ متن یا سلولی است که می خواهید تابع بخشی از وسط آن را برایتان جدا نماید.
 • Start_num : اجباری؛ مکان اولین نویسه ای است که می خواهید تابع از آنجا شروع به جدا کردن نماید.
  • اگر start_num بزرگتر از طول text باشد، مقدار بازگشتی تابع “” (رشته خالی) خواهد بود.
  • اگر start_num کوچکتر از طول text باشد، اما مجموع start_num و num_chars بیشتر از طول text باشد، مقدار بازگشتی تابع فقط نویسه های تا پایان text خواهد بود.
  • اگر start_num کمتر از 1 باشد، مقدار بازگشتی تابع خطای خطای !VALUE# خواهد بود.
 • Num_chars :‌ اجباری؛ تعداد نویسه هایی است که می خواهید تابع از وسط text جدا نماید.
  • اگر num_chars منفی باشد مقدار بازگشتی تابع خطای خطای !VALUE# خواهد بود.

مثال

مقدار Fluid Flow را در سلول A2 اکسل کپی نمایید. حالا فرمول ها را طبق جدول زیر در سلول A1 اکسل خود کپی نمایید و کلید Enter را فشار دهید تا کارکرد تابع MID اکسل را مشاهده نمایید.

فرمولتوضیحنتیجه
=MID(A2,1,5)از اولین نویسه سلول A2 شروع و 5 نویسه جدا می نماید.Fluid
=MID(A2,7,20)از هفتمین نویسه سلول A2 شروع و 20 نویسه جدا می نماید.Flow
=MID(A2,20,5)با توجه به اینکه Start_num بیشتر از طول متن سلول A2 می باشد، مقدار بازگشتی یک رشته خالی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید