تابع LEN اکسل | شمارش تعداد نویسه (کاراکتر) های یک متن در اکسل

تابع LEN یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

Novin.com

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع LEN اکسل

آرگومان های تابع LEN در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

ورودی های تابع LEN اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است تابع LEN فقط یک آرگومان به نام Text دارد.

کارکرد تابع

تابع LEN تعداد نویسه (کاراکتر) های یک رشته متنی (Text)‌ را شمارش می نماید.

رشته متنی یک دنباله ادامه دار از نویسه ها می باشد و این نویسه ها می توانند هر کدام از کاراکترهای صفحه کلید شامل کاراکترهای خاص نظیر ٪،‌ @ و … باشد.
توجه داشته باشید که فاصله (space) و یک رشته خالی (“”) نیز نمونه هایی از یک رشته متنی می باشند.

شکل فرمولی تابع LEN اکسل

=LEN(Text)

  • Text : اجباری؛ متن یا سلولی است که می خواهید تابع طول نویسه های آن را برایتان شمارش نماید.

مثال

مقدار “Phoenix, AZ” را در سلول A1، و “     One   ” را در سلول A2 اکسل کپی نمایید. حالا فرمول را طبق جدول زیر در اکسل خود کپی نمایید و کلید Enter را فشار دهید تا کارکرد تابع LEN را مشاهده نمایید.

فرمولتوضیحنتیجه
=LEN(A1)تعداد نویسه های “Phoenix, AZ” را محاسبه می نماید.11
=LEN(A2)تعداد نویسه های ”     One   ” را محاسبه می نماید. دقت داشته باشید که تابع تعداد فاصله ها را نیز محاسبه می نماید.11

آموزش های مرتبط:
شمارش تعداد یک کاراکتر در اکسل – کاربرد همزمان تابع SUBSTITUTE و LEN

دیدگاهتان را بنویسید