تابع FIND اکسل | پیدا کردن مکان اولین کلمه مشابه در یک سلول اکسل

تابع FIND یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع FIND اکسل

آرگومان های تابع FIND اکسل در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

ورودی های تابع Find اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است تابع FIND سه آرگومان به نام های Find_text و Within_text و Start_num دارد.

کارکرد تابع

تابع FIND مکان قرارگیری یک کلمه یا نویسه را در یک رشته متنی پیدا می نماید.

تابع FIND رشته متنی Find_text را در Within_text (که یک رشته متنی دیگر است) جستجو می کند و اگر Find_text را پیدا کند مکان وقوع آن در Within_text را بعنوان مقدار بازگشتی برمی گرداند.

رشته متنی یک دنباله ادامه دار از نویسه ها می باشد و این نویسه ها می توانند هر کدام از کاراکترهای صفحه کلید شامل کاراکترهای خاص نظیر ٪،‌ @ و … باشد.
توجه داشته باشید که فاصله (space) و یک رشته خالی (“”) نیز نمونه هایی از یک رشته متنی می باشند.

شکل فرمولی تابع FIND اکسل

=FIND(Find_text;Within_text; [Start_num])

آرگومان Start_num یک آرگومان اختیاری می باشد و بنابراین در بین [] (کروشه یا براکت) قرار داده شده است.

ملاحظات مهم درباره تابع FIND

  • تابع FIND نسبت به بزرگی و کوچکی حروف انگلیسی حساس (case-sensitive) است و بنابراین بطور مثال دو کلمه FIND و Find از نظر این تابع متفاوت هستند و در نتیجه تابع تاثیرگذار خواهد بود. برای جستجوی غیرحساس به حروف بزرگ و کوچک می توانید از تابع SEARCH استفاده نمایید.
  • استفاده از فرانویسه ها (wildcard characters) در تابع FIND مجاز نمی باشد. برای استفاده از فرانویسه ها می توانید از تابع SEARCH استفاده نمایید.
  • اگر find_text در within_text پیدا نشود، مقدار بازگشتی تابع خطای !VALUE# خواهد بود.
  • اگر start_num کمتر از صفر باشد، مقدار بازگشتی تابع خطای !VALUE# خواهد بود.
  • اگر start_num بزرگتر از طول within_text باشد، مقدار بازگشتی تابع خطای !VALUE# خواهد بود.
  • مقادیر بزرگتر از یک start_num باعث خواهد شد که تابع نویسه های قبل از مکان start_num را در within_text نادیده بگیرد. بعنوان مثال اگر بخواهید “Y” را در “AYF0093.YoungMensApparel” پیدا نمایید، می توانید با تنظیم start_num روی 8 نویسه های قبل از “.” را نادیده بگیرید تا تابع دومین “Y” را پیدا نماید.
  • در صورتی که find_text بیش از یکبار در Within_text تکرار شده باشد، مکان اولین تکرار مقدار بازگشتی تابع خواهد بود.
  • در صورتی که یک کلمه یا جمله را در Within_text جستجو نمایید، اگر مطابقتی پیدا شود، مکان اولین نویسه کلمه یا جمله موردنظر مقدار بازگشتی تابع خواهد بود.

مثال

مقدار Miriam McGovern را در سلول A2 اکسل کپی نمایید. حالا فرمول ها را طبق جدول زیر در سلول A1 اکسل خود کپی نمایید و کلید Enter را فشار دهید تا کارکرد تابع FIND اکسل را مشاهده نمایید.

فرمولتوضیحنتیجه
=FIND(“M”,A2)مکان اولین «M» در سلول A2 را پیدا می کند.1
=FIND(“m”,A2)مکان اولین «m» در سلول A2 را پیدا می کند.6
=FIND(“M”,A2,3)مکان اولین «m» در سلول A2 از نویسه سوم به بعد را پیدا می کند.8

دیدگاهتان را بنویسید