تابع Concat اکسل | جمع کردن کلمات و رشته ها در اکسل

تابع CONCAT یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

Novin.com

مدت زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع CONCAT اکسل

آرگومان تابع CONCAT اکسل در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

پنجره Function Arguments

همانطور که در تصویر مشخص است اکسل برای تابع CONCAT وقتی برای اولین بار تابع را درج می نمایید دو آرگومان Text1 و Text2 را نمایش می دهد.

با این وجود اگر در توضیحات تابع دقت نمایید تابع CONCAT اکسل می تواند 254 آرگومان متفاوت داشته باشد که این به این معناست که تابع CONCAT می تواند 254 متن (Text) را با همدیگر جمع نماید.

شکل فرمولی تابع CONCAT اکسل

=CONCAT(“Text1“؛”Text2“؛…؛”Text254“)

می توانید محدوده ها را نیز در شکل فرمولی تابع CONCAT بکار ببرید.

=CONCAT(range)

برای آشنایی بیشتر با محدوده ها در اکسل و آموزش نحوه ارجاع یک تابع به یک محدوده یا ترکیبی از محدوده ها این صفحه را مشاهده نمایید.

کارکرد تابع CONCAT اکسل

تابع CONCAT کار جمع زدن متن ها در اکسل را انجام می دهد. این می تواند 254 متن متفاوت را با یکدیگر جمع نماید (بدنبال هم بیاورد).

آرگومان های تابع می تواند محتوای یک سلول، نتیجه یک فرمول یا تابع، کلمات و اعداد ثابت و یا کاراکترهای خاص و بطور کلی هر چیزی که جایگزین یک رشته متنی است باشد.

رشته متنی یک دنباله ادامه دار از کاراکترها می باشد. توجه داشته باشید که فاصله (space) و یک رشته خالی (“”) نیز نمونه هایی از یک رشته متنی می باشند.

تکمیل آرگومان تابع CONCAT از طریق پنجرهFunction Arguments

همه آرگومان های تابع CONCAT از یک نوع (رشته متنی) می باشند و بنابراین تکمیل همه شبیه هم می باشد.

بطور کلی سه راه برای تکمیل آرگومان های تابع CONCAT از طریق پنجرهFunction Arguments در اکسل وجود دارد که عبارتند از:

۱- سلول یا یک محدوده بعنوان آرگومان تابع

برای ارجاع به سلول کافیست نام سلول در جعبه نام (Name Box) اکسل را بدون هیچ کاراکتر اضافه ای (مانند =) در جعبه مقابل هر آرگومان تایپ یا هم بجای تایپ با استفاده از ماوس سلول موردنظر را انتخاب نمایید.

برای ارجاع به یک محدوده باید محدوده موردنظر را در جعبه مقابل هر آرگومان تایپ نمایید و یا بجای تایپ با استفاده از کشیدن و رها کردن ماوس (drag and drop) محدوده موردنظر را انتخاب نمایید.

اگر نحوه کار کردن با ماوس در اکسل را نمی دانید این صفحه را مشاهده نمایید.

۲- عدد یا متن ثابت بعنوان آرگومان تابع

می توان بجای هر یک از آرگومان های تابع از عدد یا متن ثابت استفاده کرد. برای اینکار کافیست عدد یا متن را در کادر روبروی آرگومان وارد نماید.

نکته
اگر یک متن ثابت مثل My name را بعنوان آرگومان تابع وارد نمایید اکسل بصورت خودکار متن را در یک جفت ” (double quotation) بصورت "My name" قرار می دهد.
توجه داشته باشید که اگر از صورت فرمولی تابع استفاده می نمایید خودتان باید متن های ثابت را بین یک جفت ” (double quotation) قرار دهید.

۳- تابع یا فرمول بعنوان آرگومان تابع

می توانید یک تابع یا فرمول را نیز بعنوان آرگومان تابع وارد نمایید. برای اینکار کافیست فرمول یا تابع را بدون نوشتن علامت مساوی در ابتدای آن در کادر روبروی آرگومان تایپ نمایید.

مثال تابع CONCAT

سلول های اکسل را مانند تصویر زیر تکمیل نمایید.

مثال تابع CONCAT

می خواهیم با استفاده از تابع CONCAT در ستون D مقابل هر شخص متنی را ایجاد نماییم که هر شخص چقدر حقوق دریافت می نماید.

برای اینکار سلول D2 را انتخاب نمایید و روی عنوان CONCAT از دسته بندی Text در برگه Formulas کلیک نمایید.

مکان تابع Concat در اکسل

حالا در پنجره Function Arguments آرگومان های تابع را مانند تصویر زیر تکمیل نمایید.

توضیح هر کدام از آرگومان ها

Text1: ارجاع به سلول A2 شده است و مقدار آن به مقدار سلول A2 بستگی دارد.

Text2: یک فاصله خالی (space)‌ است که برای اینکه بین نام و نام خانوادگی فاصله قرار بگیرد و به هم متصل نشوند استفاده کرده ایم.

Text3: ارجاع به سلول B2 شده است و مقدار آن به مقدار سلول B2 بستگی دارد.

Text4: در این آرگومان از عملگر & استفاده کرده ایم. عملگر & مثل تابع CONCAT کار می کند و برای اتصال متن بکار می رود. در اینجا یک فاصله خالی را به سلول C2 متصل کرده ایم و بعنوان آرگومان تابع بکار برده ایم.

Text5: یک متن ثابت است و جمله ما را تکمیل می نماید. توجه داشته باشید که در ابتدای این متن ثابت یه فاصله خالی (space)‌ قرار داده ایم تا فاصله های جمله ما درست باشد.

حالا روی OK کلیک نماید تا نتیجه را در سلول D2 مشاهده نمایید.

مثال تابع concat

حالا ماوس را به گوشه پایین سمت چپ سلول D2 ببرید تا به شکل + در بیاید. در همین حالت دو بار کلیک نمایید تا فرمول بصورت خودکار در سلول D3 کپی گردد.

مثال تابع concat

دیدگاهتان را بنویسید