افزودن متغیر به رشته | چگونه متغیر را به یک رشته ثابت اضافه نمایم؟

در این آموزش چگونه انجام بدهم می خواهیم نحوه افزودن متغیر به یک رشته ثابت در VBA و ایجاد عبارت رشته ای را یاد بگیریم.

Novin.com

تعاریف

عبارت رشته ای

عبارت رشته ای طبق تعریف واژه نامه VBE عبارتی است که یک دنباله ادامه دار از کاراکترها می باشد.

اجزاء یک عبارت رشته ای می تواند شامل یک تابع که یک رشته را برمی گرداند، یک لفظ (لیترال) رشته ای، یک ثابت رشته ای، یک متغیر رشته ای، یک متغیر Variant رشته ای و یا یک تابع که یک متغیر Variant رشته ای را بر می گرداند باشد(VarType 8).

VarType 8 در انتهای تعریف عبارت رشته ای مقدار بازگشتی تابع توکار VarType می باشد و به این معناست که در صورتی که شما یک نوع متغیر یک عبارت رشته ای را توسط تابع VarType امتحان نمایید مقدار بازگشتی تابع 8 خواهد بود.

رشته ثابت

رشته ثابت در VBA هر دنباله ای از کاراکترها (هر نوع کاراکتری چه عددی و چه حرفی) که در میان دو علامت ” ( quotation mark ) قرار گرفته باشد، می باشد.

بعنوان مثال “ایران وی بی ای مرجع آموزش رایگان VBA می باشد” یک رشته ثابت و “” یک رشته ثابت تهی می باشد.

موارد کاربرد

افزودن متغیر به رشته ثابت یکی از موضوعات پرکاربرد در برنامه نویسی می باشد.

فرض کنید که می خواهید که یک پیغام به کاربر بفرستید که عددی را که در فرم ثبت نموده است را تایید نماید. در اینجا نیاز دارید که یک متغیر را به یک رشته ثابت اضافه نمایید.

مثال دیگر حالتی است که می خواهید که با یک پرس و جو (Query) اطلاعاتی را با شرایطی خاص از پایگاه داده ها استخراج نمایید، به احتمال زیاد مجبور خواهید بود که یک یا چند متغیر را داخل رشته پرس و جوی خود اضافه نمایید.

افزودن متغیر به یک رشته ثابت

برای افزودن متغیر به یک رشته ثابت می بایست از عملگرهای ترکیب رشته ای (Concatenation operators) استفاده نمایید.

در تعریف متغیر گفتیم که متغیر فضایی از حافظه است که یک نام نمادین یا شناسه دارد. این جمله به این معناست که VBA (یا هر زبان برنامه نویسی دیگر) پس اعلان، شناسه یا نام آن را بعنوان یک متغیر خواهد شناخت.

برای افزودن متغیر به رشته ثابت کافیست که با استفاده از یکی از عملگرهای ترکیب رشته ای رشته ثابت را در کنار نام متغیر قرار دهید.

توجه داشته باشید که نام متغیر باید بدون quotation mark (نقل قول) باید به رشته ثابت اضافه شود. در غیر اینصورت VBA نام متغیر را بعنوان یک رشته ثابت تشخیص خواهد داد.

مثال ۱

در کد زیر متغیر strNationalNo حاوی اطلاعات شماره ملی کاربر می باشد و رشته strMsg از ترکیب شماره ملی کاربر و یک رشته ثابت ایجاد شده است.

متغیر در رشته ثابت
نمای تابع MsgBox بعد از ارسال پیغام تایید به کاربر

دیدگاهتان را بنویسید