iv-select | جایگزین jQuery برای جعبه انتخاب HTML

iv-select یک افزونه jQuery سبک، سریع و ساده می باشد، که می تواند جایگزین مناسبی برای جعبه های انتخاب HTML باشد. این افزونه توسط ایران VBA برنامه نویسی و ایجاد…

ادامه خواندنiv-select | جایگزین jQuery برای جعبه انتخاب HTML