مسیر فایل در اکسل | نمایش اطلاعات پوشه و نام فایل فعلی در سلول اکسل

در این آموزش چگونه انجام بدهم یاد میگیریم که چگونه می توانیم اطلاعات مسیر کامل فایل فعلی را در اکسل بدست آوریم و نام فایل و مسیر پوشه را از…

ادامه خواندنمسیر فایل در اکسل | نمایش اطلاعات پوشه و نام فایل فعلی در سلول اکسل