تابع EXACT اکسل | پیدا کردن کلمات شبیه هم در اکسل

تابع EXACT یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع EXACT اکسل | پیدا کردن کلمات شبیه هم در اکسل

وضعیت منطقی در اکسل | ایجاد یک مقایسه منطقی در اکسل

وضعیت منطقی یا وضعیت لاجیکال (Logical) در اکسل هر موقعیتی است که بتوان آن را True (صحیح) یا False (غلط) اندازه گیری کرد می باشد. وضعیت منطقی معمولاً برای مقایسه…

ادامه خواندنوضعیت منطقی در اکسل | ایجاد یک مقایسه منطقی در اکسل