دستور Option Explicit | نحوه اعلان متغیرها در ویژوال بیسیک

دستور Option Explicit در سطح ماژول (module level) استفاده می شود تا اعلان همه متغیرها در آن ماژول را بصورت صریح (Explicitly) تحمیل نماید. Syntax: Option Explicit ملاحظات: در صورتی…

ادامه خواندندستور Option Explicit | نحوه اعلان متغیرها در ویژوال بیسیک