دستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

دستور Static در سطح روال برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه کاربرد دارد. متغیرهایی که با دستور Static اعلان می شوند تا زمانی که کد اجرا می شود مقدار…

ادامه خواندندستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

میدان دید متغیر در VBA | نحوه دسترسی به متغیرها در قسمت های مختلف پروژه

در آموزش قبلی با نحوه اعلان متغیرها آشنا شدیم. در این بخش از آموزش های رایگان وی بی ای با مفهوم میدان دید متغیر در VBA آشنا خواهیم شد. میدان…

ادامه خواندنمیدان دید متغیر در VBA | نحوه دسترسی به متغیرها در قسمت های مختلف پروژه