افزودن متغیر به رشته | چگونه متغیر را به یک رشته ثابت اضافه نمایم؟

در این آموزش چگونه انجام بدهم می خواهیم نحوه افزودن متغیر به یک رشته ثابت در VBA و ایجاد عبارت رشته ای را یاد بگیریم. تعاریف عبارت رشته ای عبارت…

ادامه خواندنافزودن متغیر به رشته | چگونه متغیر را به یک رشته ثابت اضافه نمایم؟

دستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

دستور Static در سطح روال برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه کاربرد دارد. متغیرهایی که با دستور Static اعلان می شوند تا زمانی که کد اجرا می شود مقدار…

ادامه خواندندستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

متغیر در VBA | چگونگی اعلان متغیرها و روش های آن

در بخش قبلی با شکل کدها و برخی قواعد اولیه کدنویسی در VBA آشنا شدیم. در این بخش از آموزش های رایگان وی بی ای با یکی از اساسی ترین…

ادامه خواندنمتغیر در VBA | چگونگی اعلان متغیرها و روش های آن