افزودن صفحه جدید (sheet)

در آموزش قبل با مجموعه Worksheets در VBA آشنا شدیم. در این آموزش می خواهیم یاد بگیریم که چطور با استفاده از این مجموعه می توانیم یک ماکرو برای افزودن…

ادامه خواندنافزودن صفحه جدید (sheet)

ویژگی شیء Workbook | تغییر ویژگی های کاربرگ با VBA

ویژگی های (خواص) یک شیء صفاتی است که آن شیء را توصیف می نماید. بعنوان مثال صفات یک میوه می تواند شامل نام، رنگ و مزه آن باشد. شیء Workbook…

ادامه خواندنویژگی شیء Workbook | تغییر ویژگی های کاربرگ با VBA

متد شیء Workbook | آشنایی با رفتارهای کاربرگ اکسل در VBA

متد یا رفتار (Method) در برنامه نویسی شیءگرا یک تابع است که عملیاتی را که توسط شیء قابل انجام است را مدیریت می نماید. متد شیء Workbook عملی است که…

ادامه خواندنمتد شیء Workbook | آشنایی با رفتارهای کاربرگ اکسل در VBA