متد شیء Workbook | آشنایی با رفتارهای کاربرگ اکسل در VBA

متد یا رفتار (Method) در برنامه نویسی شیءگرا یک تابع است که عملیاتی را که توسط شیء قابل انجام است را مدیریت می نماید. متد شیء Workbook عملی است که…

ادامه خواندنمتد شیء Workbook | آشنایی با رفتارهای کاربرگ اکسل در VBA

شیء Workbook اکسل | انجام عملیات روی کاربرگ اکسل با استفاده از ماکرو

هر فایل اکسل نماینده یک کاربرگ می باشد. شیء Workbook در اکسل بیانگر یک کاربرگ اکسل است. در این آموزش با رخدادها (Events)، متدها (Methods) و خصوصیات (Properties) این شیء…

ادامه خواندنشیء Workbook اکسل | انجام عملیات روی کاربرگ اکسل با استفاده از ماکرو

ماکرونویسی در ماژول | آموزش نوشتن ماکرو در ماژول یا Module در اکسل

در آموزش قبلی با ماکرونویسی در اشیاء اکسل آشنا شدیم. در این آموزش می خواهیم با ماکرونویسی در ماژول (Module) آشنا شویم و تفاوت نوشتن ماکرو در ماژول نسبت به…

ادامه خواندنماکرونویسی در ماژول | آموزش نوشتن ماکرو در ماژول یا Module در اکسل

اشیاء‌ اکسل در VBA | موارد کاربرد اشیاء‌ اکسل در ماکرونویسی

اشیاء‌ اکسل در یک پروژه VBA اکسل بطور کلی دو نوع صفحه و کاربرگ تقسیم می شوند. در این آموزش موارد کاربرد اشیاء‌ اکسل در ماکرونویسی را بررسی می نماییم.…

ادامه خواندناشیاء‌ اکسل در VBA | موارد کاربرد اشیاء‌ اکسل در ماکرونویسی

پروژه VBA در اکسل | قسمت های مختلف یک پروژه VBA در اکسل

پروژه در VBA مجموعه ای از ماژول ها می باشد. [1] در این آموزش قسمت های مختلف یک پروژه VBA در اکسل را بررسی می کنیم و یک ماکروی آموزشی…

ادامه خواندنپروژه VBA در اکسل | قسمت های مختلف یک پروژه VBA در اکسل

ماکرونویسی در اکسل | برنامه نویسی در اکسل با VBA

ماکرونویسی در اکسل با استفاده از VBA انجام می شود. در آموزش های ماکرونویسی با اصول نوشتن ماکرو و خودکارسازی عملیات در اکسل آشنا می شوید. فهرست مطالبماکرو چیست؟کاربرد ماکروپیش…

ادامه خواندنماکرونویسی در اکسل | برنامه نویسی در اکسل با VBA

برنامه نویسی رویه ای در VBA | محاسبه مالیات حقوق با VBA

برنامه نویسی رویه ای یک شیوه برنامه نویسی است که از برنامه نویسی ساخت یافته مشتق شده است. در این آموزش با استفاده از این شیوه مالیات حقوق سال 99…

ادامه خواندنبرنامه نویسی رویه ای در VBA | محاسبه مالیات حقوق با VBA

اولین برنامه VBA | آموخته هایتان را بصورت عملی آزمون نمایید

در وب سایت ایران VBA در فواصل مختلف آموزش سعی خواهیم کرد برای تقویت یادگیری پروژه هایی مرتبط با آموزش هایی که فراگرفته اید را تشریح نماییم. در این بخش…

ادامه خواندناولین برنامه VBA | آموخته هایتان را بصورت عملی آزمون نمایید