وضعیت منطقی در اکسل | ایجاد یک مقایسه منطقی در اکسل

وضعیت منطقی یا وضعیت لاجیکال (Logical) در اکسل هر موقعیتی است که بتوان آن را True (صحیح) یا False (غلط) اندازه گیری کرد می باشد. وضعیت منطقی معمولاً برای مقایسه…

ادامه خواندنوضعیت منطقی در اکسل | ایجاد یک مقایسه منطقی در اکسل

تابع IF اکسل | مقایسه منطقی با استفاده از تابع IF در اکسل

تابع IF یکی از توابع منطقی (Logical) اکسل می باشد. در این آموزش با قسمت های تشکیل دهنده تابع IF در اکسل آشنا می شویم. اگر هنوز با روش های…

ادامه خواندنتابع IF اکسل | مقایسه منطقی با استفاده از تابع IF در اکسل