روال Property Get در VBA | کاربرد روال Property Get در شیءگرایی

در این آموزش از مبحث برنامه نویسی شیء گرا در VBA کاربرد روال Property Get و خواندن مقدار یک ویژگی کلاس در VBA را بررسی می نماییم. فهرست مطالبمعرفی روال…

ادامه خواندنروال Property Get در VBA | کاربرد روال Property Get در شیءگرایی

روال در VBA | تعریف روال و انواع آن در ویژوال بیسیک

VBA از روال ها برای دسته بندی دستورهایی که هدف مشترکی را دنبال می نمایند استفاده می نماید. در واقع می توان گفت روال ها در VBA کار انجام وظایف را بر عهده دارند. بگذارید به این شکل بگوییم که شما با استفاده از متغیرها و ثابت ها و ترکیب آن ها با عملگرها عبارت های معنادار را بوجود می آورید و سپس با دادن هدف به عبارت های خود از طریق روال ها یک وظیفه را تعریف می نمایید.

ادامه خواندنروال در VBA | تعریف روال و انواع آن در ویژوال بیسیک