روال در VBA | تعریف روال و انواع آن در ویژوال بیسیک

VBA از روال ها برای دسته بندی دستورهایی که هدف مشترکی را دنبال می نمایند استفاده می نماید. در واقع می توان گفت روال ها در VBA کار انجام وظایف را بر عهده دارند. بگذارید به این شکل بگوییم که شما با استفاده از متغیرها و ثابت ها و ترکیب آن ها با عملگرها عبارت های معنادار را بوجود می آورید و سپس با دادن هدف به عبارت های خود از طریق روال ها یک وظیفه را تعریف می نمایید.

ادامه خواندنروال در VBA | تعریف روال و انواع آن در ویژوال بیسیک