دستور IF | اجرای مشروط کد با استفاده از عبارت های شرطی و منطقی

در آموزش قبلی سایت با عبارت های شرطی و منطقی و کاربرد متغیر بولی آشنا شدیم. در این آموزش رایگان وی بی ای می خواهیم با دستورات شرطی و بصورت…

ادامه خواندندستور IF | اجرای مشروط کد با استفاده از عبارت های شرطی و منطقی

شمارش سلول ها در اکسل ‍| اجرای وظیفه ۲ – پروژه ۱

برای شمارش سلول ها در اکسل پروژه ۱ باید بررسی نماییم که کدام سلول ها دارای اطلاعات هستند و کدامیک خالی هستند و هیچ اطلاعاتی ندارند. برای این کار از…

ادامه خواندنشمارش سلول ها در اکسل ‍| اجرای وظیفه ۲ – پروژه ۱