تابع HLOOKUP اکسل | جستجو در یک جدول بر اساس ردیف عنوان در اکسل

تابع HLOOKUP یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع HLOOKUP اکسل | جستجو در یک جدول بر اساس ردیف عنوان در اکسل