ثابت در VBA | انواع ثابت و کاربرد هر یک در وی بی ای

در پست های قبلی با متغیرها، چگونگی اعلان و روش های آن آشنا شدیم. در این بخش از آموزش های رایگان وی بی ای قصد داریم با ثابت ها و…

ادامه خواندنثابت در VBA | انواع ثابت و کاربرد هر یک در وی بی ای