آرایه در VBA | آرایه ها و کاربرد آن ها در برنامه نویسی

آرایه ها ( array ) کاربرد گسترده ای در برنامه نویسی دارند و از مفاهیم کاربردی و پیشرفته برنامه نویسی می باشند. در این بخش از آموزش های رایگان وی…

ادامه خواندنآرایه در VBA | آرایه ها و کاربرد آن ها در برنامه نویسی

دستور ReDim | تغییر اندازه و ابعاد آرایه پویا در ویژوال بیسیک

دستور ReDim در سطح روال برای تخصیص دوباره فضای حافظه به یک متغیر آرایه پویا (dynamic array variables) کاربرد دارد. Syntax [crayon-6512ace910a10095740551/] دستور ReDim از قسمت های زیر تشکیل شده…

ادامه خواندندستور ReDim | تغییر اندازه و ابعاد آرایه پویا در ویژوال بیسیک