تابع RIGHT اکسل | جدا کردن کلمه از انتهای یک متن در اکسل

تابع RIGHT یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع RIGHT اکسل | جدا کردن کلمه از انتهای یک متن در اکسل