تابع OR اکسل | بررسی وجود حداقل یک شرط از چند شرط در اکسل

تابع OR یکی از توابع منطقی (Logical) اکسل می باشد. در این آموزش با قسمت های تشکیل دهنده تابع OR و کاربرد این تابع در اکسل آشنا می شویم. پیش…

ادامه خواندنتابع OR اکسل | بررسی وجود حداقل یک شرط از چند شرط در اکسل