تابع NOT اکسل | عکس نمودن نتیجه یک عبارت شرطی در اکسل

تابع NOT یکی از توابع منطقی (Logical) اکسل می باشد. در این آموزش با قسمت های تشکیل دهنده تابع NOT و کاربرد این تابع در اکسل آشنا می شویم. پیش…

ادامه خواندنتابع NOT اکسل | عکس نمودن نتیجه یک عبارت شرطی در اکسل