ماوس در اکسل | تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

در اکسل می توانید به راحتی فرمول ها و آرگومان توابع را با استفاده از ماوس تکمیل نماییم. در این آموزش با روش های مختلف تکمیل فرمول ها با استفاده…

ادامه خواندنماوس در اکسل | تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

تابع IF اکسل | مقایسه منطقی با استفاده از تابع IF در اکسل

تابع IF یکی از توابع منطقی (Logical) اکسل می باشد. در این آموزش با قسمت های تشکیل دهنده تابع IF در اکسل آشنا می شویم. اگر هنوز با روش های…

ادامه خواندنتابع IF اکسل | مقایسه منطقی با استفاده از تابع IF در اکسل