تابع EXACT اکسل | پیدا کردن کلمات شبیه هم در اکسل

تابع EXACT یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع EXACT اکسل | پیدا کردن کلمات شبیه هم در اکسل