در کتابخانه توابع اکسل ایران VBA فهرستی از توابع کاربردی توکار اکسل وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی نام هر تابع آموزش کاملی از کار با آن تابع را مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که فهرست توابع هنوز کامل نشده است.