مرجع VBA در چند بخش به شرح زیر فهرست شده است:

Novin.com
 • انواع داده ها (Data types)
  • انواع داده VBA: راهنمای انواع داده و محدوده مقادیر آنها - VBA طیف گسترده ای از انواع داده ها را پشتیبانی می نماید. این داده ها در دو دسته عددی و غیر عددی به شرح جداول زیر تقسیم شده است. در ستون آخر هر یک از جداول پیشوند نام پیشنهادی برای هر نوع نیز ارائه شده است. شما می توانید از این پیشوندها برای نماگذاری متغیرهای […]
 • توابع (Functions)
 • عملگرها (Operators)
  • ترتیب عملگرها | قواعد مربوط به اولویت عملگرها در VBA - ترتیب (اولویت) عملگرها در ریاضی مجموعه از قوانین است که مشخص می نماید هنگام ارزیابی یک عبارت ریاضی کدام عملگر باید زودتر انجام بشود. مشابه ریاضی زبان های برنامه نویسی نیز عملیات ریاضی، مقایسه ای و منطقی را طبق یک ترتیب از پیش تعیین شده انجام می دهند. تعریف در VBA وقتی چندین عملیات در […]
  • عملگر Like: مقایسه و تطبیق رشته ها با یکدیگر در VBA - عملگر Like برای مقایسه دو رشته کاربرد دارد. Syntax: [crayon-650bfdf5ed918188491660/] عملگر Like از قسمت های زیر تشکیل شده است: قسمت توضیحات result اجباری؛ هر نوع متغیر عددی string اجباری؛ هر نوع عبارت رشته ای Pattern اجباری؛ هر نوع عبارت رشته ای مطابق با قراردادهای تطابق الگو که در ملاحظات توضیح داده شده است. ملاحظات اگر […]
 • دستورها (Statements)
  • دستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه - دستور Option Base در سطح ماژول برای اعلان کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه می باشد. Syntax [crayon-650bfdf60210c645805789/] ملاحظات با توجه به اینکه مبنای پیش فرض 0 (صفر) می باشد، دستور Option Base هرگز الزامی نمی باشد. اگر دستور در یک ماژول استفاده شود باید قبل از شروع هر روالی قرار بگیرد. Option […]
  • دستور ReDim | تغییر اندازه و ابعاد آرایه پویا در ویژوال بیسیک - دستور ReDim در سطح روال برای تخصیص دوباره فضای حافظه به یک متغیر آرایه پویا (dynamic array variables) کاربرد دارد. Syntax [crayon-650bfdf60257d709056675/] دستور ReDim از قسمت های زیر تشکیل شده است: قسمت توضیحات Preserve اختیاری. کلمه کلیدی که برای حفظ داده های موجود یک آرایه به هنگام تغییر اندازه آخرین بعد آن استفاده می شود. […]
  • دستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک - دستور Static در سطح روال برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه کاربرد دارد. متغیرهایی که با دستور Static اعلان می شوند تا زمانی که کد اجرا می شود مقدار خود را حفظ می نمایند. Syntax: [crayon-650bfdf602c10791055132/] دستور Static از قسمت های زیر تشکیل شده است: قسمت توضیحات varname اجباری. نام متغیر؛ می بایست طبق […]
  • دستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه - دستور Dim در VBA برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه به یک شناسه کاربرد دارد. Syntax: [crayon-650bfdf602e6e040971420/] دستور Dim از قسمت های زیر تشکیل شده است: قسمت توضیحات WithEvents اختیاری. کلمه کلیدی که مشخص می نماید که نام متغیر (varname) یک متغیر شیء (object variable) است و برای پاسخگویی به رویدادی که توسط یک […]
  • دستور Option Explicit | نحوه اعلان متغیرها در ویژوال بیسیک - دستور Option Explicit در سطح ماژول (module level) استفاده می شود تا اعلان همه متغیرها در آن ماژول را بصورت صریح (Explicitly) تحمیل نماید. Syntax: [crayon-650bfdf60322f178985763/] ملاحظات: در صورتی که Option Explicit در یک ماژول استفاده شود باید قبل از هر روالی ظاهر شود. استفاده از Option Explicit در یک ماژول به این معنا است […]