مرجع VBA در چند بخش به شرح زیر فهرست شده است:

 • انواع داده ها (Data types)
  • انواع داده VBA: راهنمای انواع داده و محدوده مقادیر آنها - VBA طیف گسترده ای از انواع داده ها را پشتیبانی می نماید. این داده ها در دو دسته عددی و غیر عددی به شرح جداول زیر تقسیم شده است. در ستون آخر هر یک از جداول پیشوند نام پیشنهادی برای هر نوع نیز ارائه شده است. شما می توانید از این پیشوندها برای نماگذاری متغیرهای […]
 • توابع (Functions)
 • عملگرها (Operators)
  • ترتیب عملگرها | قواعد مربوط به اولویت عملگرها در VBA - ترتیب (اولویت) عملگرها در ریاضی مجموعه از قوانین است که مشخص می نماید هنگام ارزیابی یک عبارت ریاضی کدام عملگر باید زودتر انجام بشود. مشابه ریاضی زبان های برنامه نویسی نیز عملیات ریاضی، مقایسه ای و منطقی را طبق یک ترتیب از پیش تعیین شده انجام می دهند. تعریف در VBA وقتی چندین عملیات در […]
  • عملگر Like: مقایسه و تطبیق رشته ها با یکدیگر در VBA - عملگر Like برای مقایسه دو رشته کاربرد دارد. Syntax: result = string Like pattern عملگر Like از قسمت های زیر تشکیل شده است: قسمت توضیحات result اجباری؛ هر نوع متغیر عددی string اجباری؛ هر نوع عبارت رشته ای Pattern اجباری؛ هر نوع عبارت رشته ای مطابق با قراردادهای تطابق الگو که در ملاحظات توضیح داده […]
 • دستورها (Statements)
  • دستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه - دستور Option Base در سطح ماژول برای اعلان کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه می باشد. Syntax Option Base { 0 | 1 } ملاحظات با توجه به اینکه مبنای پیش فرض 0 (صفر) می باشد، دستور Option Base هرگز الزامی نمی باشد. اگر دستور در یک ماژول استفاده شود باید قبل از […]
  • دستور ReDim | تغییر اندازه و ابعاد آرایه پویا در ویژوال بیسیک - دستور ReDim در سطح روال برای تخصیص دوباره فضای حافظه به یک متغیر آرایه پویا (dynamic array variables) کاربرد دارد. Syntax ReDim [ Preserve ] varname ( subscripts ) [ As type ], [ varname ( subscripts ) [ As type ]] . . . دستور ReDim از قسمت های زیر تشکیل شده است: قسمت […]
  • دستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک - دستور Static در سطح روال برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه کاربرد دارد. متغیرهایی که با دستور Static اعلان می شوند تا زمانی که کد اجرا می شود مقدار خود را حفظ می نمایند. Syntax: Static varname [ ( [ subscripts ] ) ] [ As [ New type ], [varname [ ( [ […]
  • دستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه - دستور Dim در VBA برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه به یک شناسه کاربرد دارد. Syntax: Dim [ WithEvents ] varname [ ( [ subscripts ] ) ][ As [ New ] type ][ , [ WithEvents ] varname [ ( [ subscripts ] ) ] [ As [ New ] type ]] . […]
  • دستور Option Explicit | نحوه اعلان متغیرها در ویژوال بیسیک - دستور Option Explicit در سطح ماژول (module level) استفاده می شود تا اعلان همه متغیرها در آن ماژول را بصورت صریح (Explicitly) تحمیل نماید. Syntax: Option Explicit ملاحظات: در صورتی که Option Explicit در یک ماژول استفاده شود باید قبل از هر روالی ظاهر شود. استفاده از Option Explicit در یک ماژول به این معنا […]