تابع RIGHT اکسل | جدا کردن کلمه از انتهای یک متن در اکسل

تابع RIGHT یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

Novin.com

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع RIGHT اکسل

آرگومان های تابع RIGHT اکسل در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

ورودی های تابع RIGHT اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است تابع RIGHT دو آرگومان به نام های Text و Num_chars دارد.

کارکرد تابع

کارکرد تابع RIGHT به این صورت است که از سمت راست یک رشته متنی (Text)‌ تعداد مشخصی نویسه (Num_chars) جدا می نماید.

رشته متنی یک دنباله ادامه دار از نویسه ها می باشد و این نویسه ها می توانند هر کدام از کاراکترهای صفحه کلید شامل کاراکترهای خاص نظیر ٪،‌ @ و … باشد.
توجه داشته باشید که فاصله (space) و یک رشته خالی (“”) نیز نمونه هایی از یک رشته متنی می باشند.

شکل فرمولی تابع RIGHT اکسل

=RIGHT(Text; [Num_chars])

آرگومان Num_chars یک آرگومان اختیاری می باشد و بنابراین در بین [] (کروشه یا براکت) قرار داده شده است.

آرگومان (ورودی) های تابع RIGHT

  • Text : اجباری؛ متن یا سلولی است که می خواهید تابع سمت راست آن را برایتان جدا نماید.
  • Num_chars : اختیاری؛ تعداد نویسه هایی است که باید از سمت راست text استخراج شوند.
    • Num_chars باید بزرگتر یا مساوی صفر باشد.
    • اگر Num_chars بیشتر از طول text باشد، مقدار بازگشتی تابع text خواهد بود.
    • اگر Num_chars کامل نشود، مقدار آن یک (1) در نظر گرفته خواهد شد.

مثال

مقدار Sale Price را در سلول A2 و Stock Number را در سلول A3 اکسل کپی نمایید. حالا فرمول ها را یکی یکی طبق جدول زیر در اکسل خود کپی نمایید و کلید Enter را فشار دهید تا کارکرد تابع RIGHT اکسل را مشاهده نمایید.

فرمولتوضیحنتیجه
=RIGHT(A2,5)پنج نویسه آخر Sale Price را جدا می نماید. (Price)Price
=RIGHT(A3)نویسه آخر Stock Number را جدا می نماید. (r)r

دیدگاهتان را بنویسید