در این بخش از آموزش های رایگان ایران VBA قصد داریم آموزش پیشرفته اکسل را در دو بخش کار با داده ها در اکسل و کتابخانه فرمول های اکسل که مرجع فرمول های اکسل خواهد بود، برای شما فراهم آوریم.

Novin.com

نرم افزار اکسل (excel) را می توان پرکاربردترین صفحه گسترده بخصوص در انجام امور مالی و محاسباتی در دنیا نامید.

اکسل قابلیت های پیشرفته ای دارد که دستیابی به آنها بدون دانش برنامه نویسی نیز امکان پذیر می باشد. شاید بتوان برنامه نویسی VBA در اکسل را بدون دانستن قابلیت های پیشرفته اکسل آغاز نمود ولی قطعاً دانستن این قابلیت ها در مسیر برنامه نویسی VBA بسیار مفید خواهند بود و چه بسا که خیلی از مواقع با دانستن این قابلیت ها نیازی به برنامه نویسی هم نداشته باشید.

سرفصل های آموزش پیشرفته رایگان اکسل در ایران VBA

کار با داده ها در اکسل

کتابخانه توابع اکسل

فهرست واژگان اختصاصی اکسل

واژه نامه اکسل