دستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

دستور Static در سطح روال برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه کاربرد دارد. متغیرهایی که با دستور Static اعلان می شوند تا زمانی که کد اجرا می شود مقدار…

ادامه خواندندستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

دستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه

دستور Dim در VBA برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه به یک شناسه کاربرد دارد. Syntax: [crayon-650bf348d44bc497451392/] دستور Dim از قسمت های زیر تشکیل شده است: قسمت توضیحات WithEvents…

ادامه خواندندستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه

متغیر در VBA | چگونگی اعلان متغیرها و روش های آن

در بخش قبلی با شکل کدها و برخی قواعد اولیه کدنویسی در VBA آشنا شدیم. در این بخش از آموزش های رایگان وی بی ای با یکی از اساسی ترین…

ادامه خواندنمتغیر در VBA | چگونگی اعلان متغیرها و روش های آن