تابع Concat اکسل | جمع کردن کلمات و رشته ها در اکسل

تابع CONCAT یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. مدت زمان تخمینی…

ادامه خواندنتابع Concat اکسل | جمع کردن کلمات و رشته ها در اکسل