شمارش تعداد یک کاراکتر در اکسل | کاربرد همزمان تابع SUBSTITUTE و LEN

تابعی برای شمارش تعداد تکرار یک نویسه (کاراکتر) خاص در متن یک سلول اکسل وجود ندارد. در این آموزش چگونه انجام بدهم با ترکیب دو تابع SUBSTITUTE و LEN این…

ادامه خواندنشمارش تعداد یک کاراکتر در اکسل | کاربرد همزمان تابع SUBSTITUTE و LEN

تابع LEN اکسل | شمارش تعداد نویسه (کاراکتر) های یک متن در اکسل

تابع LEN یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع LEN اکسل | شمارش تعداد نویسه (کاراکتر) های یک متن در اکسل