انواع داده VBA: راهنمای انواع داده و محدوده مقادیر آنها

VBA طیف گسترده ای از انواع داده ها را پشتیبانی می نماید. این داده ها در دو دسته عددی و غیر عددی به شرح جداول زیر تقسیم شده است. در…

ادامه خواندنانواع داده VBA: راهنمای انواع داده و محدوده مقادیر آنها