دستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه

دستور Option Base در سطح ماژول برای اعلان کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه می باشد. Syntax [crayon-641934ca6bc95833875846/] ملاحظات با توجه به اینکه مبنای پیش فرض 0 (صفر)…

ادامه خواندندستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه

دستور ReDim | تغییر اندازه و ابعاد آرایه پویا در ویژوال بیسیک

دستور ReDim در سطح روال برای تخصیص دوباره فضای حافظه به یک متغیر آرایه پویا (dynamic array variables) کاربرد دارد. Syntax [crayon-641934ca6c20d071794605/] دستور ReDim از قسمت های زیر تشکیل شده…

ادامه خواندندستور ReDim | تغییر اندازه و ابعاد آرایه پویا در ویژوال بیسیک

ترتیب عملگرها | قواعد مربوط به اولویت عملگرها در VBA

ترتیب (اولویت) عملگرها در ریاضی مجموعه از قوانین است که مشخص می نماید هنگام ارزیابی یک عبارت ریاضی کدام عملگر باید زودتر انجام بشود. مشابه ریاضی زبان های برنامه نویسی…

ادامه خواندنترتیب عملگرها | قواعد مربوط به اولویت عملگرها در VBA

دستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

دستور Static در سطح روال برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه کاربرد دارد. متغیرهایی که با دستور Static اعلان می شوند تا زمانی که کد اجرا می شود مقدار…

ادامه خواندندستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک