محدوده سلول ها در اکسل | جمع کردن و تقاطع چند محدوده در اکسل

شاید بسیار اتفاق افتاده باشد که خواسته باشید دو محدوده را با هم جمع کرده باشید و یا حتی خواسته باشید نقاط تقاطع چند محدوده را در فرمول ها یا…

ادامه خواندنمحدوده سلول ها در اکسل | جمع کردن و تقاطع چند محدوده در اکسل

وضعیت منطقی در اکسل | ایجاد یک مقایسه منطقی در اکسل

وضعیت منطقی یا وضعیت لاجیکال (Logical) در اکسل هر موقعیتی است که بتوان آن را True (صحیح) یا False (غلط) اندازه گیری کرد می باشد. وضعیت منطقی معمولاً برای مقایسه…

ادامه خواندنوضعیت منطقی در اکسل | ایجاد یک مقایسه منطقی در اکسل

گروه بندی داده ها در اکسل | افزودن خودکار جمع جزء و جمع کل به داده ها

گروه بندی داده ها و جمع جزء هر گروه یکی از چالش های همیشگی محیط های مالی و محاسباتی می باشد. در این بخش از آموزش های رایگان ایران VBA…

ادامه خواندنگروه بندی داده ها در اکسل | افزودن خودکار جمع جزء و جمع کل به داده ها