اکسل ( Excel ) یک صفحه گسترده ( Spreadsheet ) است که می توان داده ها را در آن بصورت افقی و عمودی وارد نمود. اکسل قابلیت های پیشرفته ای دارد که کار با داده ها و مرتب سازی آنها را ساده تر می نماید.

Novin.com

در لینک های زیر می توانید آموزش های مرتبط به کار با داده ها در اکسل را مشاهده نمایید.